Een bloemenweide op het dak!

Na elke lesdag bij de opleiding Ecologisch hovenier krijgen we een opdracht om de stof thuis te verwerken en uit te diepen. Na de les over bloemenweides bij de CruydtHoeck in juni 2022 kregen we een zaadmengsel mee met de opdracht om zelf een kruidenrijk grasland in te zaaien en te beheren. Ik koos voor het ‘Bloemrijk mengsel voor ecologische dakbegroeing D2’ omdat ik een alternatief zoek voor de standaard voorgekweekte sedumcasettes of sedummixmatten. Er is daarbij namelijk geen garantie dat er geen bestrijdingsmiddelen worden gebruikt tijdens de kweek van die planten. Stel dat je dan in elk geval de planten zelf kunt laten groeien op substraat, dan heb je dat probleem van die bestrijdingsmiddelen opgelost! Aangezien ik zelf geen goed bereikbaar plat dak van 12m2 heb, ging ik op zoek naar een buurtgenoot die wel van een experiment houdt. Mijn aanbod: ik help mee bij de aanleg, zaai het in en doe het beheer zolang de opleiding duurt.

Het dak

Ik plaatste een tekst op Instagram en kreeg al na een paar minuten een reactie. De man die reageerde heb ik vervolgens een aantal vragen gesteld om te checken of het dak geschikt is. Hij nodigde me uit voor een kop koffie om het dak te inspecteren, of beter gezegd te bewonderen! Want hij bleek samen met een circulaire timmerman uit Haarlem een schuur te hebben gebouwd van tweedehands bouwmaterialen: barnwood uit Frankrijk, vloeren uit treinen NS met isolatie vilt tegen de wand en op de vloer, ramen uit containers en via marktplaats.

De tuin ligt op het noorden, maar op het dak van de schuur, die 240cm hoog ligt, valt gedurende de dag behoorlijk wat zon. Het ligt ver genoeg van de huizen af en er staan geen hele hoge bomen in de buurt. Het dak is net nieuw en rust op zware balken. Mijn buurtgenoot verwacht dat het voldoende draagvermogen heeft voor een groendak met een belasting van minimaal 120 kg per m2. Het bleek het perfecte dak te zijn voor deze opdracht! Wat een pareltje!

De schuur van mijn buurtgenoot in aanbouw.
De schuur voor de bloemenweide bleek een prachtig circulair bouwwerk – hier nog in aanbouw.

Materiaalkeuze

Naast de aanbiedingen van mensen met een plat dak, kreeg ik ook nog een tip van Waterleider uit Delft over een pilot voor het maken van een groendak met los substraat en schapenwol. In dat geval heb ik niet alleen een zelf ingezaaid kruidenrijk grasland maar ook nog een groendak met schapenwol als drainage gemaakt! Tijdens het maken van mijn boodschappenlijst werd ik namelijk niet zo blij van het standaard materiaalaanbod. Een groendak wordt doorgaans opgebouwd uit wortelwerende folie, beschermdoek 800, drainagemateriaal van plastic met uitsparingen voor het water, filtervlies van geotextiel of polypropyleen en substraat waarop de planten groeien. Behalve het substraat zijn alle materialen gebaseerd op aardolie en uiteindelijk zorgen die voor slecht afbreekbare microplastics in de natuur. Dat moet anders kunnen, toch?

Met de tip van Waterleider in mijn achterhoofd zocht ik verder. Op de sites van Ecobouwschool en Earth Kweek zag ik groendaken met kurk als basislaag. Dus ik vraag hen naar de mogelijkheid om de materialen los te bestellen. Zij blijken net bezig te zijn met een los systeem en schapenwol als tussenlaag. Dan wordt de dakopbouw als volgt:

 • Platen van geperste vermalen kurk – een restproduct uit wijnindustrie
 • Wol van Nederlandse schapen – waarvoor momenteel geen verwerkingindustrie is
 • Jute – afgedankte zakken uit de koffie-industrie
 • Substraat van compost met vermaalde dakpannen – restproduct uit de bouwsector

Normaal gesproken komt er een zogenaamde growkit mee met zaadjes en plantpluggen van verschillende soorten sedum zodat je je dak naar believen kunt inrichten, maar nu laat Marijn dat weg omdat ik zelf een zadenmengsel heb. Om dat te zaaien voeg je nog een klein laagje compost toe aan de substraatlaag en meng je zand door het zaad.

Natuurlijke materialen voor de opbouw van een groendak door Zorg In De Tuin
Benodigde materialen voor de opbouw van een groendak met kruidenrijke begroeiing.

Tijdens mijn bezoek aan mijn buurtgenoot bleek de dakrand veel lager dan hij vooraf dacht. Maar 4cm in plaats van de benodigde 8cm. We bedachten ter plekke een oplossing door alle materialen een rand te geven van gekloofde boomstammen. Zo kan de wol en het substraat van Earth Kweek worden opgesloten. De hoop is dat de grassen en bloemen uit zadenmengsel daarover heen gaan hangen/groeien. Het mag er best een beetje rommelig uit zien vindt mijn buurtgenoot.

Voor de zekerheid heb ik Earth Kweek nog even gevraagd naar het waterbufferende vermogen van het groen dak bij deze oplossing. Hij denkt dat de boomstammen goed zullen werken als rand voor de bodem en de planten. De wol en de kurk bufferen straks het water waardoor het langer duurt voordat het verder naar beneden loopt. Het is de bedoeling dat de planten ook in de wol wortelen door het substraat, die laag moet je dus eigenlijk meetellen als substraatlaag.

Aanleg

Aangezien ik het zaadmengsel in september wil zaaien wachten we tot mijn buurtgenoot terug is van vakantie. De materialen werden door Marijn, van Earth Kweek, zelf afgeleverd op 29 september 2022. Hij helpt mee sjouwen en bouwen tot het ons duidelijk is hoe de lagen op elkaar komen te liggen.

Daarna maak ik het dak af met de eigenaar. Zo regelt hij onder andere nog een machine om de boomstammetjes mee te kloven – dat was hem voor de vakantie niet meer gelukt – terwijl zijn partner en ik de lagen op het dak rangschikken. Nadat ik de stammetjes rondom heb gelegd zoek ik nog wat plantjes en een siergras uit de voortuin die ik her en der tussen de bloemen uit het zaadmengsel op het dak worden gepland. Ook leggen we er een paar stapstenen tussen zodat het onderhoud straks makkelijker is. Daarna zaaien we het mengsel en besproeien het met de tuinslang vanaf de ladder die al die tijd tegen het schuurtje aan heeft gestaan.

Anniek van Zorg In De Tuin zaait het groendak in bij haar buurtgenoot.
Nadat de materialen en planten op hun plek liggen wordt het dak ingezaaid.

Beheer

De eigenaar is van plan om erg weinig aan onderhoud aan het dak te doen en gewoon te kijken wat er gebeurt als je de planten hun gang laat gaan! Ik vermoed dat er uiteindelijk alleen nog maar gras over is als hij niet gaat ‘maaien’. Nu, in november 2022, zijn we vooral nog bezig met wat er ontkiemt, maar in 2023 zullen we moeten beslissen wat en wanneer we gaan maaien. Vooralsnog zal ik hem adviseren om in het voorjaar de ene helft van de planten te knippen en in het najaar de andere helft. Zo is er altijd iets in bloei en is er ook genoeg licht voor de uitgevallen zaden om te ontkiemen. Wanneer we precies gaan ‘maaien’ hangt ook af van wat er aan planten op komt. Wordt vervolgd!

Net ingezaaid groendak met boomstammetjes als beschermende rand voor het substraat en perzikpitten langs de dakrand voor een goede afvoer van regenwater.
Net ingezaaid groendak met boomstammetjes als beschermende rand voor het substraat en perzikpitten langs de dakrand voor een goede afvoer van regenwater.

Cassandra

Ik zal eerlijk zeggen dat het nummer CASSANDRA me in het begin een beetje stoorde. Het gemurmel, de stemmen, de lage ondertonen… het zorgt voor een duistere en onheilspellende sfeer, bepaald niet hoopgevend. Maar ja, het past wel goed bij wat Nynke hier wil verbeelden: dat er niet geluisterd wordt naar mensen die een ongemakkelijke boodschap over de toekomst brengen. Cassandra is een vrouw uit de Griekse mythologie die de gave van toekomstvoorspelling krijgt, maar door niemand wordt geloofd. Zij breekt namelijk haar belofte aan de gever, Apollo, die vervolgens de gave omzet in een vloek. Cassandra voorspelt de val van Troje, maar wordt uitgelachen, waarna haar volk wordt overvallen en uitgemoord. Het verhaal zette Nynke aan het denken. Er zijn door de geschiedenis heen steeds Cassandra’s geweest, mensen die waarschuwden voor rampspoed, achteraf gezien gelijk kregen, maar naar wie niet werd geluisterd.

Kunstenaars verbeelden als geen ander de relatie tussen mens en natuur. Nynke Laverman heeft dit in haar album Plant tot hoofdthema verheven én bovendien prachtig uitgevoerd. Als voorbereiding op de gelijknamige theatervoorstelling, luister ik de in 2021 één-voor-één uitgekomen nummers opnieuw. Welke inzichten brengt het mij dit keer? En wat hebben de wetenschappers, filosofen en podiumkunstenaars die Nynke inspireerden mij te zeggen? Maandelijks deel ik mijn inzichten met jullie, in de hoop dat je je door deze artiest ook zult gaan verwonderen over het leven. Luister de nummer en podcasts zelf via https://nynkelaverman.nl/nl/

Nynke interviewde Eva Rovers over de bundel Nu Het Nog Kan die zij samenstelde met Extinction Rebellion. Daarin staan bijdragen van meer dan dertig schrijvers, klimatologen, filosofen, hoogleraren, opiniemakers en andere specialisten over de vraag hoe we een einde kunnen maken aan de wereldwijde klimaatcrisis. In het eerste deel wordt duidelijk hoe weinig tijd er is om te voorkomen dat de temperatuur op aarde aan het einde van deze eeuw stijgt met 4˚C. Bij dat scenario is nog maar 50% van de gebieden waar we nu wonen leefbaar. Dit zijn geen profetieën uit verhalen, dit zijn wetenschappelijk onderbouwde voorspellingen en bovendien al ruim dertig jaar bekend! De beeldspraak in het lied van Nynke, met de klimaatwetenschap als een moderne Cassandra, is volgens Eva dus zeer treffend. Er wordt door de mensheid niet zo hard gewerkt aan het afwenden van deze ramp als je zou verwachten.

Sterker nog, in de bijdrage van Prof. Douglas Rushkoff wordt duidelijk dat een aantal ‘bazen’ van grote bedrijven vooral bezig zijn met het uitstippelen van ontsnappingsroutes voor zichzelf in plaats van hun geld in te zetten op technologie en kennis om klimaatverandering te voorkomen.

Ik raak er gefrustreerd van en tegelijkertijd verbaast het me niks. Ik schrijf deze blog dan ook in een week waarin blijkt dat iemand als Poetin het blijkbaar nog steeds belangrijker vindt om een ander land binnen te vallen, met als enig doel het eigen grondgebied te vergroten, dan met andere landen samen te werken aan het terugdringen van klimaatverandering. Hoe respectloos ben je dan naar de wereld en de mensheid?! En hoe schattig is dan eigenlijk het geweldloze verzet en de burgerlijke ongehoorzaamheid van activisten als Extinction Rebellion? Of mijn eigen werk in het vergroenen van tuinen en buurten?

Toch zie ik ook dat werk als een soort activisme. Ik besefte dat toen ik in augustus 2020 een mooi artikel las van Zairah Khan, oprichter van BlueO2, tijdens mijn verkenningen voor het starten van Zorg In De Tuin. Ze zei: “Gardening used to be something I did on the side when I wasn’t working on a big and bold idea. But slowly it is starting dawn on me, that gardening may well be the biggest thing I can do for humanity.” Het inzicht dat tuinieren het beste is dat ze kan doen voor de mensheid legt ze in dit artikel verder uit. Ik ben haar daarin gevolgd en het paste me als een oude jas 😉 Zeker, van de kennis die zij inmiddels heeft vergaard over het aanpassen van tuinen aan klimaatverandering en droogte en het opvangen en gebruiken van regenwater kan ik vooralsnog alleen maar dromen. Ik doe mijn best om ze me eigen te maken en over te brengen op anderen.

“Activisme maakt duidelijk wat je van waarde vindt.”

Juist hierom, stelt Eva Rovers, is er nog hoop voor het leven op aarde. Er zijn heel veel vormen van activisme en er is voor iedereen een rol om de benodigde systeemverandering te bewerkstelligen. Volgens haar is burgerlijke gehoorzaamheid gevaarlijker dan het geweldloze verzet van een beweging als Extinction Rebellion. Wil je gehoorzaam zijn aan een systeem waarin armoede mag bestaan, waarin plek is voor extreme ongelijkheid, en waarin we de toekomst niet voor ogen houden? Dit systeem, die welvaart, dat is nou het paard van Troje! En ook deze beeldspraak laat weer zien hoe belangrijk kunst is om mensen de urgentie in te laten zien van het aanpakken van de klimaatcrisis. En om het gesprek aan te gaan en middels deliberatieve democratie, via een burgerberaad bijvoorbeeld, samen naar oplossingen te zoeken. Zodat we een samenleving scheppen die we met trots en liefde kunnen doorgeven aan de volgende generatie.  

Meer weten?

 • Bundel Nu Het Nog Kan, samengesteld onder redactie van Eva Rovers, in samenwerking met Extinction Rebellion Nederland.
 • De film Captain Nova, over een Cassandra die zichzelf vanuit de toekomst terug de tijd in schiet om de mensheid te waarschuwen voor een ramp en dan ontdekt dat ze haar 12-jarige zelf is geworden, waar dus niemand naar wil luisteren…
 • Link naar het nummer en de podcast Cassandra.
Zorg In De Tuin, uitzicht, toekomst, takken, hemel

Nationale Zaaidag

Waar ga jij zaaien vandaag? Het is Nationale Zaaidag! Tijd om bijen, hommels, vlinders en andere bestuivers een handje te helpen. Zaai een leeg plekje in je tuin in met een biologisch bloemenmengsel. Geen lege plek meer in je tuin? Fleur dan een kale boomspiegel op. Of vind eindelijk een bestemming voor die grote buitenpot die werkloos achterin de schuur staat. Voer die bij bij!

Dit is broodnodig voor bestuivers! Zonder bestuivers zou ons menu heel wat minder kleurrijk en voedzaam zijn. Meer dan 70% van onze dagelijkse maaltijd heeft bestuiving door insecten nodig. Om hun belangrijke werk te kunnen doen, hebben bestuivers voldoende stuifmeel en nectar nodig. Maar: grote delen van ons landschap bevatten vrijwel geen variatie aan voedsel voor insecten, en bepaalde pesticiden maken de beesten zwak. Door een diversiteit aan biologische bloemen te zaaien, helpen we bestuivende soorten aan hun krachtvoer.

Een succesvol bloembedje met bijenvoer krijg je zo:

 • Zoek daar een zonnig stukje grond uit of een paar bloembakken van ongeveer 2 m2
 • Maak het vrij van begroeiing, haal ook de wortels weg.
 • Maak de bovenlaag van de grond een beetje los.
 • Strooi de zaden gelijkmatig uit over de grond.
 • Bedek ze daarna met een klein laagje tuinaarde en druk het lichtjes aan.
 • Als je voorlopig geen regen verwacht geef ook wat water.
 • Zie je in de maanden daarna planten opkomen die je bij stap 2 verwijderd hebt? Haal ze weg om jouw bloemen de meeste kans te geven!

Zaaien kan van april tot juni. Dus wees gerust als je vandaag niet hebt kunnen zaaien heb je nog tijd genoeg. Aan bloemenzaadjes is er ook geen gebrek! Er zijn momenteel veel uitdeelacties en bestelmogelijkheden waarmee jij de insecten een handje kan helpen:

 • Kijk op de site van Nudge of er bij jouw in de buurt een Voedselbank voor bijen is en een zakje Tübinger bloemenzaadmengsel van The Pollinators voor je over heeft.
 • Bestel je gratis insecten-red-pakket van Natuurmonumenten hier
 • Koop het Bijenpakket bij IVN, daarmee kun je zaadbommen zaaien, bijen zoeken met de zoekkaart en wat leren uit het Bijen en Hommels boek.
 • Maak je eigen bloembommen met de instructies van de Guerilla Gardeners

PS. Geen tijd om te zaaien? Laat dan lekker die paardenbloemen in je tuin staan! Ook héél goed voor de bijen!

It’s the soil, stupid!

Week van de Groene Tuin – Gisteravond bekeek ik een lezing over alles wat er in de bodem leeft:

En net als tijdens het kijken van de documentaires Kiss the Ground en De uitgeputte bodem verbaasde ik mij over de zwaar onderschatte functies van alle kleine beestjes die daar leven. Bacteriën, schimmels, wormen en andere micro-organisme wisselen stoffen met elkaar en met planten uit waardoor planten onder andere in staan zijn om CO2 op te slaan in de bodem. Het is een bewonderenswaardig ondergronds voedselweb die we in balans moeten zien te houden, in plaats van zwaar te bewerken om onkruid te bestrijden en zoveel mogelijk gewassen te oogsten.

Dit geldt voor onze voedselproductie maar net zo goed in onze stadstuinen! Om je op weg te helpen een goede bodem in je tuin te krijgen deel ik graag een aantal tips:

 • Maak compost van tuin- en keukenafval en breng elk jaar een laag aan op de bodem in het voorjaar
 • Hou ook tussendoor de bodem bedekt met snoeiafval, gewied onkruid en gevallen bladeren – mulchlaag.
 • Bestudeer de planten die opkomen op kale stukjes grond, ze zeggen iets over tekorten of teveel aan voedingstoffen en mineralen in de bodem.
 • Laat de bodemdieren rustig op hun plek zitten en woel de grond niet om door te schoffelen en spitten.
 • Gebruik geen chemische bestrijdingsmiddelen als je last hebt van een teveel aan plaagdieren, maar zoek de oorzaak en gebruik een ander diertje of plantje om het plaagdier te bestrijden.

Meer inspiratie vind je op de site van Steenbreek.

Regenwater

Week van de Groene Tuin –Het klimaat verandert en daardoor krijg je te maken met langere periodes van droogte en met intensere regenval. Die piekbuien zorgen voor overbelasting van het riool en vergroten de kans op overstromingen. Door regenwater op te vangen in bijvoorbeeld een regenton kun je het vervolgens gebruiken voor de planten in de tuin.

Regenton bij Zorg In De Tuin zorgt voor waterbesparing en klimaatadaptatie.
Regenton met de 10l gieter ernaast. De tuinslang past ook op het kraantje trouwens.

Mijn regenton is goed voor 210 liter. Daar kon ik vorige zomer veel meer water uit geven aan mijn tuinplanten dan ik vooraf had verwacht. Ik vind het ook een fijne gedachte dat ik daar geen kostbaar drinkwater meer voor hoef te gebruiken.

Vulautomaat bij regenton laat het water verder het riool in lopen.
Door de vulautomaat loopt het regenwater dat niet meer in de ton past verder het riool in.

Nu overweeg ik om de regenpijp af te koppelen van het riool, zodat het op een natuurlijke wijze kan infiltreren in de bodem. In mijn wijk in Haarlem verwacht ik daarmee geen problemen. De bodem is erg zanderig dus ik ga ervan uit dat het water daadwerkelijk de bodem in zakt. Als de bodem niet goed waterdoorlatend is, helpt het om een plantenborder met dorstige planten aan te leggen of een grindstrook of een infiltratiekrat in te graven. In dit filmpje zie je hoe je een regenpijp afkoppelt met een regenonderbreker. Dat is een klep die je ook weer terug kunt draaien op het moment dat je het toch te nat vindt worden in je tuin waarna het water weer het riool instroomt. Superhandig, want dan hoef je de rioolpijp aan de onderkant ook niet af te sluiten!

Afkoppelen van je hemelwaterafvoer met regenonderbreker.

Kijk voor meer inspirerende filmpjes over het regenwaterbestendig maken van je tuin op de site van Steenbreek.

Biodiverse bijdrage

Week van de Groene Tuin – Jouw tuin kan sterk bijdragen aan de diversiteit in de stad! Door veel verschillende soorten groen te introduceren maak je van je tuin een mini natuurgebied waar plaats is voor insecten, vogels en bijvoorbeeld kleine zoogdieren zoals egels. Denk daarbij aan de lagen die je ziet in een bosrand: bodembedekkers, kruiden, heesters, struiken en kleine bomen. Als je geen plek hebt voor een boom kun je klimplanten tegen je schutting en tuinmuur laten groeien. En een haag kun je ook planten met verschillende soorten diervriendelijke struiken – check deze tips eens!

Zorg ook voor schuilplekken zoals vogelhuisjes, bijenhotel, takkenwal en rommelige hoekjes met blaadjes. Een klein water element biedt vogels en insecten een plek om water te drinken. Bloeiende planten zorgen niet alleen voor nectar voor bijen en vlinders, maar later in het seizoen ook nog eens voor bessen en zaden voor de vogels. Knip daarom in de herfst niet meteen de verdroogde bloemen weg maar laat het tot het voorjaar zitten voor hen om van te snoepen!

Insectenhotel, schuilplek voor bestuivers!
Insectenhotel in de Haarlemmer Kweektuin

Tegels eruit!

Week van de Groene Tuin – En we zijn los! Vandaag, op dag 1 van De Week van de Groene Tuin, is het NK Tegelwippen gestart! De gemeente Haarlem heeft de (werk)handschoen opgenomen tegen de gemeente Leiden. Alle inwoners en organisaties uit Haarlem kunnen meedoen door tegels te vervangen voor groen. Breid die boomspiegel uit, leg eindelijk je geveltuin aan of wip die tegels uit je tuin! Zorg In De Tuin draagt graag een tegel bij en is vast begonnen in de tuin van Marianne.

Border met planten op de plek waar eerst zes tegels lagen.
Leuke border met vaste planten in de plaats van zes grindtegels.

Ik heb daar zes tegels van 45 bij 45 cm vervangen door een border met bij-vriendelijke planten, deels afkomstig van lokale imker en hobbykweker John. Dat is 2,43 m2 aan extra waterdoorlatende bodem! En dat is hartstikke belangrijk want zo maken we de buurt groen én klimaatbestendig. En genieten we ook nog eens van een kleurrijk uitzicht! Meer redenen om je tuin te onttegelen vind je in dit filmpje van Operatie Steenbreek.

Van struikroven en sloopgroen

Vandaag hebben ik met Bernice Kamphuis van Struikroven dan toch struiken kunnen redden van de sloop bij flats in Haarlem-Noord! Tijdens een Struikroofdag worden normaal gesproken met buurtbewoners planten van de sloop gered, maar daardoor zou een te grote groep ontstaan die niet past binnen de richtlijnen van deze lockdown. Tweemaal moest de geplande dag worden uitgesteld, tot het niet meer kon. Met een klein groepje mensen van PréWonen, DOCK en Biesot Groen hebben we toch nog een hoop planten kunnen uitgraven voor hergebruik.

Bernice Kamphuis met spierstruik voor groen schoolplein.
Bernice Kamphuis, Struikroven, met roofgoed voor basisschool Ter Cleeff.

Twee aanhangers vol zijn naar basisschool Ter Cleeff gegaan  voor een groener schoolplein! Ook hebben we kruiwagens vol spierstruiken en hortensia’s naar de plantenborders van PréWonen in de buurt gegaan. Ik heb daglelies, geraniums en maagdenpalm mee kunnen nemen voor in de tuinen van twee klanten. Zo kan ik dit groen een nieuwe bestemming geven in de buurt.

Anniek Herder, Zorg In De Tuin, met geredde daglelie voor tuinen in de buurt.
Anniek Herder, Zorg In De Tuin, met sloopgroen voor tuinen in de buurt.

Sneeuwengel

Sneeuwengel, plantenredder, struikrover, ontzorgverlener, tuinontzorger…Anniek Herder! Graag stel ik me even voor aan de nieuwe volgers op mijn site en social media. In mijn zoektocht naar nieuw zinvol werk ben ik afgelopen jaar heel wat nieuwe termen tegen gekomen. Die allemaal resoneerden in mijn hoofd en hart en zo mee vorm gaven aan mijn impact onderneming Zorg In De Tuin.

Met die onderneming wil ik graag meer mensen laten genieten van een groene, bloeiende en levende tuin. Niet alleen doordat die tuin stijlvol is ingericht met een juiste keuze aan planten, maar ook door er samen in te werken. Ervoor te zorgen dat iemand mee kan doen en zich verbonden voelt met de ander, de natuur, de wereld.

Ik voel in al mijn vezels dat dat belangrijk is voor een mens. Dat je daardoor op kunt staan met de zin om die dingen te doen en te beleven die het leven mooi maken voor jou. Een mens die verbonden is met de natuur zal er ook respectvol mee omgaan. En daar hebben we allemaal baat bij!  

sneeuwengel, Zorg In De Tuin, beschermengel, appelboom

In deze week van sneeuw en ijs wordt mijn geduld danig op de proef gesteld. Voordat de sneeuw viel, keek ik het groen bijna de grond uit. Ik wil óók graag mijn afspraken nakomen in de tuinen van mijn klanten. Maar een boom uit een ijskoude grond graven…tja dat gaat nou eenmaal niet.

Eronder liggen kijken naar de tekening van die mooie takken tegen een helblauwe lucht en luisteren naar getjilp van vogeltjes kan gelukkig wél. Zo is er in elk seizoen en bij elk weertype wel iets te beleven. Als je er maar de tijd voor neemt!

Appelboom, winter, zonneschijn, helblauw