Afkoppelen

In eerdere blogs liet ik zien hoe ik regenwater buffer op het dak en daarna opvang in een regenton. Afgelopen tijd heb ik materialen verzameld waarmee ik het water verderop de tuin in kan leiden om te infiltreren. Ik wil namelijk mijn regenwaterafvoer afkoppelen van het riool. Dat is belangrijk want dan wordt het schone regenwater niet onnodig gezuiverd en het riool wordt bij veel neerslag ontzien.

In mijn tuin is genoeg plek voor het water dat niet in de ton wordt opgevangen om rustig de grond in te zakken. Dit doe je bij voorkeur op zo’n 2 meter van de gevel om te voorkomen dat het direct onder het huis vochtig wordt. Omdat ik nu geen zin heb om mijn terras open te trekken en een gootje te maken, besluit ik het water via een paar zinken teilen richting de plantenborder te laten stromen. Zo heb ik meteen plek voor een minivijver in de tuin.

Opstelling met zinken teilen om regenwater uit de gevulde regenton verder de tuin in te leiden.
Opstelling met zinken teilen om regenwater uit de gevulde regenton verder de tuin in te leiden.

De kraan lijkt handig omdat je er dan ook voor kunt kiezen om het dicht te draaien maar zorgt voor teveel weerstand. Hierdoor loopt het water alleen via die plek de ton uit als het hoger staat dan de kraan. Nu kiest het de makkelijkste weg, namelijk via de vulautomaat terug de regenpijp en het riool in. Dus hier zal ik een normaal overloopje voor moeten opzoeken.

De kettingen in de teil helpen het water om precies op die plek weg te stromen naar de volgende opvangbak. Voor de onderste teil zal ik daar ook nog een manier voor zoeken. Anders loopt het water langs de hele rand de teil uit en dus ook naast de dakpannen die het water nog zo’n 60cm verder de tuin in leiden. Inmiddels loop ik bij elke regenbui even de tuin in om te kijken hoe de installatie werkt 😉

Regenwater loopt uit regenton via tuin zinken teil de tuin in.
Regenwater loopt via de regenton en zinken teil de tuin in om daar te infiltreren.

Zo zal ik de komende tijd meemaken wat er gebeurt bij een behoorlijk stevige regenbui. Hoe lang staan mijn plantenborder en gazon dan blank? Waar loopt het water dan heen? Is het nodig om een verdiept deel aan te leggen of is het hier zo zanderig dat het water heel snel wegzakt? Als ik van de teilen een gezellige plantenbakken of vijvertjes wil maken, zal ik nog op zoek moeten naar planten die nat én droog kunnen staan. In de zomer valt er op deze plek in de tuin namelijk behoorlijk wat zon en het is niet mijn bedoeling om de drooggevallen teilen te gaan water geven. Wordt vervolgd!

Wil je ook je regenwater in de tuin opvangen? Neem contact op voor advies. Andere handige hulpbronnen zijn:

Regenwater

Week van de Groene Tuin –Het klimaat verandert en daardoor krijg je te maken met langere periodes van droogte en met intensere regenval. Die piekbuien zorgen voor overbelasting van het riool en vergroten de kans op overstromingen. Door regenwater op te vangen in bijvoorbeeld een regenton kun je het vervolgens gebruiken voor de planten in de tuin.

Regenton bij Zorg In De Tuin zorgt voor waterbesparing en klimaatadaptatie.
Regenton met de 10l gieter ernaast. De tuinslang past ook op het kraantje trouwens.

Mijn regenton is goed voor 210 liter. Daar kon ik vorige zomer veel meer water uit geven aan mijn tuinplanten dan ik vooraf had verwacht. Ik vind het ook een fijne gedachte dat ik daar geen kostbaar drinkwater meer voor hoef te gebruiken.

Vulautomaat bij regenton laat het water verder het riool in lopen.
Door de vulautomaat loopt het regenwater dat niet meer in de ton past verder het riool in.

Nu overweeg ik om de regenpijp af te koppelen van het riool, zodat het op een natuurlijke wijze kan infiltreren in de bodem. In mijn wijk in Haarlem verwacht ik daarmee geen problemen. De bodem is erg zanderig dus ik ga ervan uit dat het water daadwerkelijk de bodem in zakt. Als de bodem niet goed waterdoorlatend is, helpt het om een plantenborder met dorstige planten aan te leggen of een grindstrook of een infiltratiekrat in te graven. In dit filmpje zie je hoe je een regenpijp afkoppelt met een regenonderbreker. Dat is een klep die je ook weer terug kunt draaien op het moment dat je het toch te nat vindt worden in je tuin waarna het water weer het riool instroomt. Superhandig, want dan hoef je de rioolpijp aan de onderkant ook niet af te sluiten!

Afkoppelen van je hemelwaterafvoer met regenonderbreker.

Kijk voor meer inspirerende filmpjes over het regenwaterbestendig maken van je tuin op de site van Steenbreek.