Afkoppelen

In eerdere blogs liet ik zien hoe ik regenwater buffer op het dak en daarna opvang in een regenton. Afgelopen tijd heb ik materialen verzameld waarmee ik het water verderop de tuin in kan leiden om te infiltreren. Ik wil namelijk mijn regenwaterafvoer afkoppelen van het riool. Dat is belangrijk want dan wordt het schone regenwater niet onnodig gezuiverd en het riool wordt bij veel neerslag ontzien.

In mijn tuin is genoeg plek voor het water dat niet in de ton wordt opgevangen om rustig de grond in te zakken. Dit doe je bij voorkeur op zo’n 2 meter van de gevel om te voorkomen dat het direct onder het huis vochtig wordt. Omdat ik nu geen zin heb om mijn terras open te trekken en een gootje te maken, besluit ik het water via een paar zinken teilen richting de plantenborder te laten stromen. Zo heb ik meteen plek voor een minivijver in de tuin.

Opstelling met zinken teilen om regenwater uit de gevulde regenton verder de tuin in te leiden.
Opstelling met zinken teilen om regenwater uit de gevulde regenton verder de tuin in te leiden.

De kraan lijkt handig omdat je er dan ook voor kunt kiezen om het dicht te draaien maar zorgt voor teveel weerstand. Hierdoor loopt het water alleen via die plek de ton uit als het hoger staat dan de kraan. Nu kiest het de makkelijkste weg, namelijk via de vulautomaat terug de regenpijp en het riool in. Dus hier zal ik een normaal overloopje voor moeten opzoeken.

De kettingen in de teil helpen het water om precies op die plek weg te stromen naar de volgende opvangbak. Voor de onderste teil zal ik daar ook nog een manier voor zoeken. Anders loopt het water langs de hele rand de teil uit en dus ook naast de dakpannen die het water nog zo’n 60cm verder de tuin in leiden. Inmiddels loop ik bij elke regenbui even de tuin in om te kijken hoe de installatie werkt 😉

Regenwater loopt uit regenton via tuin zinken teil de tuin in.
Regenwater loopt via de regenton en zinken teil de tuin in om daar te infiltreren.

Zo zal ik de komende tijd meemaken wat er gebeurt bij een behoorlijk stevige regenbui. Hoe lang staan mijn plantenborder en gazon dan blank? Waar loopt het water dan heen? Is het nodig om een verdiept deel aan te leggen of is het hier zo zanderig dat het water heel snel wegzakt? Als ik van de teilen een gezellige plantenbakken of vijvertjes wil maken, zal ik nog op zoek moeten naar planten die nat én droog kunnen staan. In de zomer valt er op deze plek in de tuin namelijk behoorlijk wat zon en het is niet mijn bedoeling om de drooggevallen teilen te gaan water geven. Wordt vervolgd!

Wil je ook je regenwater in de tuin opvangen? Neem contact op voor advies. Andere handige hulpbronnen zijn: